i подбор каско

Как ще познаят, че е минало повече време? Напомняме ви, че експертите имат набито око. Например, ако е избила ръжда по ожулен детайл, то очевидно щетата е по-стара от 7 дни или сте сигнализирали за застрахователното събитие и сте изпуснали посочения срок.

Една от най-големите заблуди е, че застрахователят няма да плати, ако Вие сами сте си ожулили колата. Непрекъснато попадаме на хора, които смятат, че е по-добре да напишат в уведомлението, че е станало на паркинг и някой друг е одраскал автомобила им.

Често пъти клиентите описват обстоятелства, които експертите разобличават като лъжливи. Вие не притежавате познанията и „окото“ на един експерт. Следите по автомобила ясно му показват, че няма как щетата да е нанесена така, както разказвате, съответно няма как да получите обезщетение.

Заблуди за завеждането на щета по каско, от които губите Вие

Истината е, че застрахователят покрива щети от самокатастрофи, това включва и леки вреди – одраскване, ожулване, счупване.

i подбор каскон

Ако щетата е по-стара ще последва отказ!

2. Заведете щетата, ако не Ви е посетил екип на мобилната група на съответното дружество. За това разполагате с 3 до 7 дни от датата на събитието, в зависимост от условията на Вашата застрахователна компания.

Защо губите от тази заблуда?

1. Обадете се на застрахователната компания, независимо от щетата (лека или тежка). Повечето компании имат денонощен кол-център, създаден, за да съдейства на клиентите. Там ще регистрират събитието и ще Ви дадат насоки за следващи действия или ще изпратят мобилна група при вас. Хубавото на посещението от мобилна група е, че тя завежда щетата на място и не се налага да посещавате ликвидационен център, за да я завеждате в последствие.

Ако опишете реалната ситуация, в която Вие сте ожулили своя автомобил, тогава тя няма да е лъжлива и вероятността от отказ е минимална.

i подбор каской

След като сте се обадили и са Ви регистрирали, вероятността нещо да се обърка е минимална.

Искам да сам да заведа щета по каско. Какво трябва да направя